Stopzetting activiteit

Bent u een zelfstandige of heeft u een vennootschap? Wilt u graag stoppen, omdat u uw zaak heeft overgedragen? Of wilt u voor een bepaalde tijd voor uw kinderen zorgen? Bent u plots ziek geworden en bent u gedwongen om uw onderneming te sluiten?

Meer info

Wat vindt Burco belangrijk in deze problematiek?

  • Wat is de juiste reden van de stopzetting van uw activiteit?
  • Hoelang plant u om te stoppen?
  • Bent u pensioengerechtigd qua leeftijd en qua aantal gewerkte jaren?
  • Wat wilt u juist stopzetten? Een bvba, een Vof, een zelfstandige activiteit… ?
  • Heeft u uw inboedel en/of klantenbestand verkocht? Of de aandelen van uw vennootschap?
“Werken met Burco maakt stopzetten leuk. Meetings worden brainstorming en alle informatie wordt overzichtelijk ter beschikking gesteld.”
Patrick Maes • Bestuurder van vennootschappen

ONZE PARTNERS EN AFFILIATIES