Burco is een dienstverlener van de KMO-portefeuille. Wij verkregen onze certificatie na een volledige analyse van onze kennis en werkwijze door externe specialisten.

De onderstaande dienstverlener nummers bezitten wij:

Geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Advies
Registratienummer DV.A227935

Geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Opleiding
Registratienummer DV.O235096

De kmo-portefeuille biedt kmo’s de mogelijkheid om een subsidie te krijgen voor het inroepen van extern advies of opleidingen. De kmo beslist zelf wat ze nodig heeft om de kwaliteit van de werking te verhogen. Voor de kleine ondernemingen beloopt de steun 40% op de factuur, met een plafond van 10.000 euro. Middelgrote ondernemingen kunnen 30% recupereren met een maximum van 15.000 euro.

De kmo-groeisubsidie, de steun van kmo’s die willen groeien. Die groei kan worden nagestreefd door te innoveren, (verder) te internationaliseren, of nieuwe activiteiten te starten. Hier is de steun gelijk voor kleine en middelgrote bedrijven. Zij kunnen een deel van de kosten recupereren wanneer ze extern advies inwinnen of iemand aanwerven voor het groeiplan. Omdat het om risicovolle projecten gaat, beloopt de steun hier 50% van de kosten, met een plafond van 25.000 euro voor een extern advies en nogmaals 25.000 euro voor een aanwerving.

Wie komt in aanmerking?

  • Kleine en middelgrote ondernemingen, zoals gedefinieerd binnen de Europese KMO-definitie.
  • Ondernememingen uit de privésector (participatie van een adminstratieve overheid maximaal 25%)
  • Ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit. Een aantal sectoren zoals tabak en wapenhandel zijn uitgesloten van de subsidieregeling.
  • Vzw’s komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Meer info over de subsidies?

Wij helpen u graag verder met meer informatie over de voorwaarde.

Onze senior partners helpen u graag om de nodige formaliteiten te vervullen.

Gesprek met Senior Partner