Overdracht bedrijf

Denkt u eraan om een bedrijf over te nemen – of over te dragen? In beide gevallen is een goeie begeleiding raadzaam. Is uw bedrijf wel rijp voor een overdracht aan een derde? Is de verkoopprijs die u in uw hoofd heeft, realistisch? Neemt u een bedrijf over in de vorm van een vennootschap of enkel de inboedel en/of klanten?

Meer info

Burco analyseert het bedrijf van a tot z.

  • Zijn er lopende contracten?
  • Wanneer vervallen die?
  • Hebben ze een invloed op de waarde van het bedrijf?
  • Zijn er kosten in boekhouding verwerkt, die niet eigen zijn aan de activiteit?
  • Hoeveel loon ontvangt de zaakvoerder?
  • Moet er personeel overgenomen worden?
“Werken met Burco maakt boekhouding leuk. Meetings worden brainstorming en alle informatie wordt overzichtelijk ter beschikking gesteld.”
Patrick Maes • Bestuurder van vennootschappen

ONZE PARTNERS EN AFFILIATIES