Management vennootschappen

U heeft een managementvennootschap of u wil er één opstarten? Heeft dit anno 2016 nog zin? Waarom voor de ene wel en voor de andere niet? Hoe onderbouwt u de fees, die u rekent aan de managementvennootschap?

Meer info

Burco kan u antwoord geven op uw vragen:

  • Wat is een managementvennootschap?
  • Valt uw managementvennootschap binnen een bepaalde structuur?
  • Heeft die structuur zin in uw specifiek geval?
  • Hoe berekent u uw fees?
  • Welke administratie moet u voeren in het kader van een onbetwistbare facturatie naar de werkingsvennootschap(pen)?
“Werken met Burco maakt vennootschappen leuk. Meetings worden brainstorming en alle informatie wordt overzichtelijk ter beschikking gesteld.”
Patrick Maes • Bestuurder van vennootschappen

ONZE PARTNERS EN AFFILIATIES