BOUW

U heeft een bouwbedrijf of u bent van plan om er één op te starten? Kent u alle regeltjes, alle wettelijke verplichtingen, die daarmee gepaard gaan? Weet u waaraan u exact begint? Wat u nodig heeft? De bouw is een voor de hand liggende activiteit, maar is toch aan een aantal zaken gebonden.

Meer info

Burco kan met u in dit verhaal stappen en volgende zaken voor u te doen:

  • Analyse van uw activiteiten
  • Bijbehorende vergunningen checken
  • Het controleren van uw diploma’s en attesten. Voldoen ze om een bepaalde activiteit te starten of te behouden?
  • Opstellen van een sluitend aannemerscontract
  • Het voeren van een correcte boekhouding, met de nadruk op de specificaties in de bouwwereld.
“Werken met Burco maakt bouwen leuk. Meetings worden brainstorming en alle informatie wordt overzichtelijk ter beschikking gesteld.”
Patrick Maes • Bestuurder van vennootschappen

ONZE PARTNERS EN AFFILIATIES