Het is weer zover…uw aangifte in de personenbelasting staat binnenkort weer klaar in uw TOW-box om digitaal ingediend te worden.  Enkelingen krijgen nog de befaamde “bruine enveloppe” in hun brievenbus.  Anderen krijgen dan weer een “voorstel van vereenvoudigde aangifte”.  Zonder ons kantoor effectief te bezoeken, kunnen wij uw aangifte netjes indienen.  Als digitaal accountant kunnen wij uw aangifte van op afstand tot een goed einde brengen.  Graag zetten wij nog even de deadlines op een rijtje nl.

U laat uw aangifte invullen door een mandataris (boekhouder, accountant…)

 • Accountantskantoor Burco kan uw aangifte indienen via Tax-on-web tot en met 22 oktober 2020.
 • Opgelet: als u uw voorstel van vereenvoudigde aangifte wijzigt via een mandataris (boekhouder …), heeft hij tot 16 juli 2020 de tijd (via Tax-on-web).
 • Opgelet: Uw mandataris kan enkel een aangifte indienen/voorstel van vereenvoudigde aangifte wijzigen als u tijdig! het e-mandaat in orde heeft gebracht.  Hoe brengt u dit in orde? http://www.burco.be/nieuws/e-mandaat/

Wat heeft u nodig om uw aangifte te laten invullen door een mandataris (boekhouder, accountant…)?

 • Uw E-ID (nog geldig) + geldige pincode  (indien u de pincode niet kent, dient u tijdig deze opnieuw aan te vragen bij de gemeentediensten van uw domicilie-adres).
 • Indien u gehuwd/wettelijk samenwonend bent, dient ook het E-ID van de partner ook geldig te zijn en ook hiervan de pincode gekend te zijn.
 • E-mandaat van uzelf (en van uw partner) dient toegekend te zijn aan ons kantoor.  Zo kunnen wij uw documenten digitaal terug vinden in het uw myminfinbox.
 • Mail naar info@burco.be met de melding van uw naam (naam partner) opdat wij u kunnen bereiken omtrent het aanreiken van mandaten, documenten, tarief etc.
 • Eventuele fiscale fiches en officiële documenten voor de belastingverminderingen te staven.
 • Wijzigingen qua gezinstoestand, aankoop pand, verkoop pand etc. vermelden aangezien dit een enorme impact kan hebben op de berekening.
 • Indien u/partner zelfstandige activiteiten heeft uitgeoefend, tijdig een offerte aanvragen…hier is vaak een meerprijs aan verbonden omdat er misschien nog een resultatenrekening opgesteld moet worden
 • Nieuwe mandaten voor voorstellen van vereenvoudigde aangifte dienen voor 16 juni 2020 in orde te zijn.
 • Nieuwe mandaten voor aangiften personenbelasting dienen voor 31 juli 2020 in orde te zijn. Na deze datum nemen wij geen nieuwe mandaten meer aan.
 • Wij doen geen aangiften op papier meer!

U ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte   Kijk zorgvuldig uw gegevens na.

 • Uw gegevens zijn juist en volledig? U hoeft niets te doen. U zult automatisch uw aanslagbiljet ontvangen.
 • Uw gegevens zijn niet juist of onvolledig? Pas uw gegevens aan:
  • ofwel via het papieren antwoordformulier: dat moet ten laatste op 30 juni 2020 bij ons toekomen.
  • ofwel via MyMinfin (Tax-on-web): ten laatste op 16 juli 2020.

U dient uw aangifte zelf in.

 • op papier: we moeten uw aangifte ontvangen ten laatste op 30 juni 2020.
 • via Tax-on-web: u hebt daarvoor tijd tot 16 juli 2020.

U laat uw aangifte invullen door een medewerker van FOD Financiën

 • Wij helpen u via telefoon. Alle invulsessies ter plaatse zijn geannuleerd.
 • Zodra u uw aangifte ontvangen heeft, belt u naar het nummer dat aangeduid staat op de envelop. Wacht niet tot het laatste moment!
 • Opgelet: na 30 juni 2020 is er geen hulp meer mogelijk!

Tijdig zijn is dus de boodschap! En…moest u nog steeds uw pincode van uw E-ID niet kennen, vraag deze zo snel mogelijk op!
Klanten waarvoor wij vorig jaar de aangifte hebben moeten indienen, slaan uiteraard de procedure van het E-mandaat over.

Stay Safe!