Wat is een E-mandaat ?

Een E-mandaat is een volmacht die u (als mandaatgever) toekent aan een mandaatnemer zodat hij dezelfde handelingen als u kan verrichten in één of meerdere  « E-Services » van de FOD Financiën. De mandaten worden via de toepassing « Mandaten » toegekend.  Waarschijnlijk kent u het principe van Tax – on – Web, waarbij uw boekhouder / accountant uw aangifte van de personenbelasting kan raadplegen, invullen en indienen.

De toepassing Mandaten is een snelle, gebruiksvriendelijke en veilige toepassing voor het elektronisch beheer van uw mandaten die toegang verlenen tot verschillende eGov-services, zowel bij FOD Financiën als van andere overheidsdiensten.

Wat kan ik met de applicatie E-Mandaat doen?

U kan een mandaat aanmaken en de mandaatnemer aanduiden en/of het mandaat aanvaarden. Vooraleer een mandaat gebruikt kan worden, dient het steeds door beide partijen getekend te worden. Elk van beide partijen kan het mandaat op elk ogenblik wijzigen, stopzetten of intrekken.

U kan uw belangrijke documenten terugvinden zoals uw aanslagbiljet, fiscale fiches, aanrekeningen onroerende voorheffing etc.  Deze documenten kan u terugvinden van minstens de laatste 7 jaar.  Daarom is het handig dat u aan uw boekhouder /accountant een E-mandaat deelt.  Daarmee kan hij/zij voor u snel en efficiënt alle fiscale documenten terugvinden die op dat moment nodig zijn.

Hoe meld ik mij aan bij de toepassing E-Mandaat?

Om gebruik te maken van de toepassing Mandaten, dient u zich te identificeren via de algemene  procedure voor aanmelding bij de federale overheid (meer info(externe link)).  Via onderstaande link wordt u omgeleid naar de website van CSAM waar u uw aanmeldingswijze kiest.  Het komt erop neer dat u, met behulp van uw E-Id, de bijbehorende pincode én een kaartlezer.   U dient zich aan te melden in persoonlijke naam.

Geef uw boekhouder / accountant volgende mandaten : TOW / Geschillen / Myminfin opdat hij voor u kan raadplegen in uw persoonlijk dossier.

Bestaat dit ook voor mijn onderneming?

Ja natuurlijk…enkel dient u zich dan niet aan te melden in persoonlijke naam, maar in naam van uw onderneming.  Heeft u meerdere ondernemingen, dan zal u telkens deze procedure opnieuw moeten opstarten.

Geef uw boekhouder / accountant volgende mandaten : BTW / BIZtax / UBO opdat hij voor u kan raadplegen in uw ondernemersdossier.

Hulp nodig voor uw E-mandaat voor uzelf en/of uw onderneming in orde te brengen?

Wij hebben dit alles nog eens heel duidelijk en overzichtelijk voor u in een handleiding gegoten.  Vraag nu uw handleiding aan via info@burco.be